IV  Niedziela Adwentu // Wigilia Bożego Narodzenia

1. Dzisiaj:

- po Mszy świętej o 11:30 rozstrzygnięcie konkursu związanego z udziałem w roratach;

- można jeszcze zaopatrzyć się w zakrystii, w poświęcone opłatki na stół wigilijny za dobrowolną ofiarę;

- odwołana jest Msza święta o 18:30, natomiast z racji na dzień wigilijny Bożego Narodzenia mamy Mszę świętą wigilijną o 22:00 i Pasterkę o północy;

Wieczerza wigilijna
- gorąco zachęcamy do podtrzymania tradycyjnego postu chrześcijańskiego podczas wieczerzy czyli wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych;

- przebieg: odczytanie Ewangelii Łukasza 2, 1-14, modlitwa wspólna za siebie, nieobecnych czy bliskich zmarłych: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, następnie życzenia głowy rodziny i wzajemne życzenia wszystkich obecnych z połamaniem się opłatkiem, modlitwa przed posiłkiem i wspólny posiłek, wszystko to przeplatane śpiewem kolęd;

2. W poniedziałek i wtorek – Uroczystość Bożego Narodzenia i kolejny dzień świętowania

- porządek liturgii jak w niedzielę o: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00 i o 18:30; serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy świętej. Dzieci bardzo zapraszamy po Mszy o 11:30 do spotkania przy żłóbku najpierw z ks. Piotrem, a w następnym dniu z ks. Proboszczem;

3. W środę i kolejne powszednie dni tygodnia oraz przez cały styczeń

- Msze święte będą celebrowane o 7:00 rano i o 17:00;

4. Na piątek

- biskup diecezjalny Zbigniew Zieliński udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia. Zachęca się wiernych korzystających z dyspensy do modlitwy w intencjach Ojca świętego i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia lub innych czynów pokutnych;

5. W przyszłą niedzielę

- obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Podczas każdej Mszy świętej małżonkowie odnowią przyrzeczenia małżeńskie; stąd prośba by małżonkowie przyszli, w przyszłą niedzielę, na Mszę razem;

6. Podziękowania

- w ramach przygotowań do dzisiejszej niedzieli wielu z naszej wspólnoty parafialnej zaangażowało się. Pragnę bardzo podziękować ks. Piotrowi za udekorowanie świątyni, a wraz z nim wszystkim Paniom i Dziewczętom za dekorowanie choinek i kościoła, podobnie Panom oraz młodzieży męskiej za wielkie poświęcenie i wysiłek we współpracę z ks. Wikariuszem. Za przeznaczone do kościoła choinki bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Manowo i p. leśniczemu Dariuszowi Nawosad. Zaś członkom Odnowy w Duchu Świętym za przeprowadzoną akcję: sianko na stół wigilijny z której zysk w kwocie 570,- zł. Został przeznaczony na cele ogrzewania świątyni. Wszystkim za okazywaną życzliwość wobec nas księży jesteśmy bardzo wdzięczni z poczuciem wdzięczności przed Bożą Dzieciną;

7. Kolęda – wizyta duszpasterska

- od czwartku rozpoczynamy odwiedziny parafian w waszych domach. Podczas naszych spotkań będziemy głównie poruszać temat: Co według Was powinno się zmienić w Kościele, a co nie powinno się zmieniać? Chodzi o Kościół powszechny i nasz parafialny.
Wizyta ma charakter religijny i duszpasterski, dlatego prosimy przygotować na stole krzyż, zapalone świece i wodę poświęconą w którą można zaopatrzyć się w przedsionku kościoła;

- Plan kolędy jest następujący:
w czwartek od 16:00        ks. Proboszcz ul. Morska (nieparzyste) od nr 97 do 67
                                         ks. Wikariusz ul. Morska (parzyste) od nr 150 do 62
w piątek od 16:00             ks. Proboszcz ul. Morska (nieparzyste) od nr 155 do 99 i ul. Przemysłowa

                                         ks. Wikariusz ul. Kosynierów od nr 53 do 1

w sobotę od 14:00            ks. Proboszcz ul. Rybacka (nieparzyste) od nr 57 do 1 i (parzyste) od nr 2 do 24

                                         ks. Wikariusz ul. Rybacka od nr 56-26, następnie Sienkiewicza od nr 2 oraz ul. Stoczniowców od nr 16 do 1.

Dalszy plan kolędy do 7 stycznia jest wywieszony w gablocie kościoła i na stronie internetowej parafii.

8. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym świąteczno-noworocznym dołączony jest audiobook zatytułowany „Narodziny Bożego Narodzenia”, który przynosi odpowiedzi na pytania: dlaczego Boże Narodzenie świętujemy 25 grudnia; czy święto to obchodzili pierwsi chrześcijanie; jakie są korzenie bożonarodzeniowych tradycji i obrzędów. Cena wydania Gościa z audiobukiem wynosi 15,00 zł.;

9. Życzenia

Potok słów z życzeniami świątecznymi przebiega między nami. Dołączam się w imieniu Duszpasterzy par. pw. św. Ignacego z Loyoli,  kieruję do Czcigodnych Parafian i Gości życzenie, by Nowonarodzony Jezus zawsze znajdował dla siebie miejsce w naszym sercu. Dzielmy się z innymi darami otrzymanymi od Bożej Dzieciny, by więcej miłości zagościło w naszym życiu.    

Z darem modlitwy

 

                                                                                 Duszpasterze Parafii