Historia budowy kościoła

Rok 1998:

 • styczeń – parafia uzyskuje teren przy ul. Franciszkańskiej pod budowę,
 • 2 sierpnia – odpust parafialny połączony z uroczystością poświęcenia przez ks. bpa Mariana Gołębiewskiego placu, na którym ma stanąć kościół,
 • jesień – pierwsze prace przygotowawcze,

Rok 1999:

 • marzec – pojawiają się na placu maszyny budowlane; rozpoczyna się kopanie wykopów pod fundamenty, a następnie ich wylewanie,
 • do końca lipca na placu budowy widać już zarys przyszłej świątyni; są już częściowo mury i stoją filary,
 • 31 lipca podczas odpustu parafialnego zostaje wmurowany kamień węgielny; jest to tablica, na której umocowane są kamienie z Góry Synaj i Wieczernika; kamień ten poświęcony został w czerwcu 1999 przez Ojca św. Jana Pawła II w Sopocie, podczas jego ósmej pielgrzymki do Ojczyzny.

Rok 2000:

 • po zimowej przerwie, od kwietnia wznowione zostały prace budowlane,
 • ściany kościoła zaczynają łączyć belki, wznoszony jest dach,
 • 24 grudnia w murach nowego kościoła – odprawiona zostaje pasterka.

Rok 2001:

 • zwieziono materał do budowy trzech wież, które zwieńczą dach świątyni,
 • marzec – kwiecień: zostają wstawione wszystkie okna w kościele,
 • 2 kwietnia ks. bp Marian Gołebiewski dokonuje poświęcenia krzyży na szczytach trzech wież (stojących jeszcze w kaplicy – baraku), wieże te są wysokie, jedna na 9 m, dwie po 6 metrów, parę dni później wieże te, pokryte blachą miedzianą, przy pomocy dźwigu, zostają umieszczone na dachu kościoła.
 • msza św. w Niedzielę Palmową oraz Triduum Paschalne, jak i Rezurekcja już w nowej świątyni,
 • przywieziona zostaje dachówka ceramiczna; zaczyna się jej układanie,
 • montaż podsufitki,
 • 30 listopada – ostatnia, pożegnalna msza w kaplicy tymczasowej – baraku; za parę dni – rozebrany prze parafian – barak przestaje istnieć; służył wiernym przez 10 lat.

Rok 2002:

 • zakończenie montaż podsufitki nad prezbiterium,
 • wylewanie nowej posadzki betonowej; przed jej wylaniem, ocieplono podłogę 12 centymetrową warstwą styropianu,
 • tynkowanie ścian wewnątrz kościoła,
 • założenie instalacji alarmowej w kościele i w siedzibie nowej plebanii przy ul. Teligi 15-17,
 • położenie płyt chodnikowych przed kościołem,
 • montaż ogrzewania promiennikowo-gazowego,
 • nowe tabernakulum (dar koła Żywego Różańca),
 • w bocznym ołtarzu zawieszony został obraz Jezusa Miłosiernego ( dar Marii i Tadeusza Paulińskich),
 • wstawiono drzwi wejściowe do kościoła.

Rok 2003:

 • wstawiono drzwi wejściowe pomiędzy kruchtą a nawą,
 • pierwszy witraż w rozecie, przedstawiający papieża Jana Pawła II (dar Władysławy i Kazimierza Stąchórów),
 • drugi witraż w rozecie przedstawiający postać patrona naszej parafii św. Ignacego z Loyoli (dar koła Żywego Różańca),
 • obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w drugim bocznym ołtarzu (dar Moniki i Jarosława Dybowskich z Warszawy)

Rok 2004:

 • od lutego - rozpoczęto układanie granitowej posadzki,
 • nowy ołtarz z płaskorzeźbą Ostatniej Wieczerzy oraz nowe pulpity,
 • w czerwcu podczas mszy św. odsłonięta została na ścianie prezbiterium 7,5 metrowa figura Chrystusa Króla,
 • zawieszenie pierwszego (z trzech zamówionych) żyrandola.

Rok 2005:

 • styczeń – komisja działająca przy Powiatowej Inspekcji Budowlanej dokonała kontroli nowo powstałej świątyni i wydała pozytywną opinię,
 • ustawiono nowe ławki,
 • ułożono nową posadzkę na chórze,
 • ustawiono nowe konfesjonały i zawieszono dwa pozostałe żyrandole,
 • zakupiono kostkę polbrukową i rozpoczęto jej układanie przed i wokół kościoła,
 • na ołtarzu i obok niego pojawiło się nowe wyposażenie: pulpit, krzyż oraz sedilia,
 • 1 października 2005 roku z udziałem wszystkich biskupów naszej diecezji, duchowieństwa, ogromnej liczby parafian i zaproszonych gości dokonano konsekracji nowego kościoła. Kazanie wygłosił ks. bp senior Ignacy Jeż, ten sam, który tę parafię erygował, zaś uroczystej mszy św. przewodniczył bp Kazimierz Nycz.

Rok 2006:

 • dalsze prace porządkowe, wokół kościoła posadzono zieleń i kwiaty,
 • nowa chrzcielnica,
 • do użytku grup parafialnych zostają oddane salki z zapleczem sanitarnym, znajdujące się pod przednią częścią kościoła.

Rok 2007:

 • nowe organy.

Rok 2008:

 • nowe stacje Drogi Krzyżowej,
 • rozbudowa organów.

Rok 2010:

 • nowe witraże w oknach nad prezbiterium i bocznymi ołtarzami.

Rok 2011:

 • nowy witraż św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Rok 2012:

 • nowy krzyż misyjny,
 • nowy witraż Św. Rodziny.

Rok 2013:

 • nowe witraże św. Ojca Pio, św. siostry Faustyny, bł. Matki Teresy z Kalkuty, kard. Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Rok 2014:

 • nowy parking dla samochodów między kościołem a domem parafialnym,
 • nowe witraże czterech Ewangelistów.

Rok 2015

 • nowy witraż z wizerunkiem bpa Ignacego Jeża,
 • nowa rzymska monstrancja,
 • nowe lampiony.

Rok 2016

 • nowe witraże św. Teresy Benedykty od Krzyża i Jakuba Apostoła,
 • nowa figura Matki Bożej Fatimskiej.

Rok 2017:

 • renowacja i pozłocenie tabernakulum, figury Pana Jezusa, ołtarza i obu pulpitów,
 • montaż specjalnego podświetlenia (w różnych kolorach) tabernakulum i ołtarza.