Proboszcz parafii
ks. Kazimierz Dullak
ustanowiony: 03.05.2023 r.
 
Wikariusz
ks. Piotr Kuczewski
ustanowiony: 09.01.2021 r.
 
Pomoc duszpasterska
ks. Tadeusz Gorla
ustanowiony: 16.07.2023 r. 
 
Poprzedni proboszczowie: ks. Włodzimierz Milewski (1991-1997), ks. Henryk Koszper (1997-2022), ks. Igor Mackiw (2022-2023)
Z parafii pochodzą: ks. Jan Ciołek, ks. Przemysław Głowacki, ks. Marian Kraszewski, ks. Kazimierz Stachowiak, ks. Marek Mazgaj