W piątek, 17 marca 2023 r., wieczorną Mszę św. sprawował ks. Piotr, który wygłosił też kazanie o miłości do Boga i do ludzi. Potem rozpoczęło się nabożeństwo wielkopostne z adoracją Krzyża. Była to wspólna modlitwa przeplatana śpiewem parafialnej scholi i czytaniami o męce Pana Jezusa. W czasie nabożeństwa światła w kościele przygaszono, ale sam krzyż był specjalnie oświetlony. Każdy z parafian mógł podejść do niego, klęknąć przed nim lub nisko się mu pokłonić. W koszyczku obok krzyża były przygotowane kartki ze Słowem Bożym, które każdy adorujący mógł zabrać ze sobą do domu, aby tam w spokoju uważnie je przeczytać i wgłębić się w ich treść. Nabożeństwo wielkopostne zakończyło się o godz. 20.00.

Tekst: Róża Gorońska (na podstawie informacji zebranych przez Mariannę Stolarz)

Zdjęcia: Marianna Stolarz

 

Za tydzień, 26 lutego będziemy świętować rok istnienia naszej scholki parafialnej. Jesli ktoś czuje, że chciałby wielbić Boga śpiewem, zapraszamy na próby w każdą sobotę o godz. 10.00 na plebanii. To dobry moment do przyłączenia się do grupy, ponieważ zaczynamy przygotowania do Triduum - każdy głos na wagę złota :).

 

Komunikat podpisany przez wikariusza generalnego bp. Krzysztofa Zadarkę oraz kanclerza ks. Wacława Łukasza, wydała kuria koszalińsko-kołobrzeska.

"2 lutego 2023 roku, Stolica Apostolska poinformowała o objęciu urzędu Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego przez dotychczasowego Biskupa Koadiutora Zbigniewa Zielińskiego, mianowanego wcześniej na tę posługę przez Ojca Świętego Franciszka 10 marca 2022 roku. Ogłoszenie objęcia urzędu Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego przez nowego biskupa związane jest z przyjęciem przez Papieża Franciszka rezygnacji i przejściem na emeryturę naszego dotychczasowego Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka.

Ogłoszenie decyzji Ojca Świętego Franciszka nastąpiło w Święto Ofiarowania Pańskiego, w czwartek 2 lutego 2023 roku o godzinie 12:00, w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie (zgodnie z komunikatem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 2 lutego 2023 r., N. 8998/23). Ogłoszenie poprzedziła Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem Biskupów z udziałem członków Kolegium Konsultorów, przedstawicieli diecezji, Księży i Osób Życia Konsekrowanego.

Biskup Zbigniew Zieliński rozpoczyna apostolską posługę w naszej diecezji. Przyjmujemy Go z otwartością, by, zgodnie z Jego zawołaniem biskupim Aby byli jedno, stając na czele Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej mógł w duchu jedności owocnie jej służyć. Jest to moment, w którym kierujemy do Boga także modlitwę wdzięczności za niemal szesnaście lat, pełnej pasterskiego oddania, posługi Biskupa Edwarda Dajczaka.

Objęcie urzędu Biskupa Diecezjalnego wiąże się z kolejnym ważnym wydarzeniem, którym będzie uroczysty ingres Biskupa Zbigniewa do katedry koszalińskiej. Odbędzie się on we wspomnienie św. Kazimierza, Królewicza, 4 marca 2023 r. o godz. 11:00.

Już dziś zapraszamy na tę uroczystość. Niech to historyczne wydarzenie będzie okazją do szczególnej jedności i wspólnej modlitwy za naszego nowego pasterza oraz diecezję.

   Od godz. 17.00 rozpoczęło się czuwanie przy otwartej trumnie naszego, zmarłego w ostatni czwartek, rezydenta. Każdy mógł osobiście podejść i się z nim pożegnać. Panowała kompletna cisza. Przed konfesjonałem, w którym zwykle spowiadał zmarły kapłan, ustawiono piękną dekorację. W prezbiterium również stała okolicznościowa dekoracja z dużym portretem naszego rezydenta. Wszędzie widać było mnóstwo białych róż.

            O godz. 18.00 odmówiono różaniec, a później rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem dziekana dekanatu koszalińskiego i równocześnie proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie, ks. Henryka Romanika. Zmarłego rezydenta wspominał i jego życiorys przypomniał ks. Henryk Koszper, a na zakończenie Mszy żałobnej ks. proboszcz Igor Mackiw, w serdecznych słowach pożegnał zmarłego kapłana (Słowo ks. proboszcza na zakończenie Mszy żałobnej za śp. ks. Kazimierza Mordacza jest dostępne na naszej stronie internetowej w Aktualnościach – pod tekstem „Takim Go zapamiętamy!”).

            Gdy rozpoczęła się Msza św., kościół był pełen ludzi, pragnących pożegnać śp. ks. Kazimierza. W koncelebrze oprócz naszych księży wzięli również udział proboszczowie: dziekan dziekanów – ks. Ryszard Łopaciuk ze św. Kazimierza, o. Stanisław Piankowski – z Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. Tadeusz Kanthak z Józefa Rzemieślnika, ks. Andrzej Wachowicz ze św. Michała Archanioła w Jastrowiu, ks. infułat Antoni Kloska z Niepokalanego Poczęcia NMP w Połczynie-Zdroju (a zarazem dziekan dekanatu Połczyn Zdrój). W prezbiterium byli także księża: Bolesław Jewulski, Józef Potyrała, Rafał Zabłoński, Wacław Łukasz – kanclerz Kurii Biskupiej oraz dwóch diakonów (w tym nasz parafianin Marek).

            W czwartek, 12 stycznia 2023 r. odszedł do domu Pana nasz rezydent, śp. ks. Kazimierz Mordacz. Pełnił posługę kapłańską w parafii św. Ignacego z Loyoli w Koszalinie niezbyt długo, ale dał się poznać jako życzliwy człowiek, mądry i zaangażowany w życie naszej wspólnoty, pomimo ciężkiej choroby. Będziemy Go ciepło wspominać, ale ponieważ pamięć ludzka jest zawodna, a słowo pisane i obrazy pozostają, przedstawiamy uchwycone obiektywem chwile z życia i działalności duszpasterskiej śp. ks. Kazimierza w naszej parafii.

            Na niektórych zdjęciach postać zmarłego kapłana nie jest na pierwszym planie, a gdzieś w tle, a czasem nawet nie widać Jego twarzy, ale On na nich jest. Nowych, innych zdjęć księdza Kazimierza już nigdy nie będzie.

            Oglądając galerię zdjęć pomyślmy o Nim ciepło, zapalmy Mu, choć symboliczną, świeczkę i polećmy Jego duszę Miłosierdziu Najwyższego.

Słowo ks. Proboszcza na zakończenie Mszy żałobnej za śp. ks. Kazimierza Mordacza

Rok 2017

Uroczystości pogrzebowe ks. Kazimierza będą miały następujący przebieg:


16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) - parafia pw. św. Ignacego z Loyoli w Koszalinie
- 17.00 wystawienie trumny z ciałem zmarłego kapłana,
- 18.00 modlitwa różańcowa,
- 18.30 Msza św. z udziałem księży z dekanatu Koszalin.

17 stycznia 2023 r. (wtorek) - parafia pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Jeżycach
- 10.30 modlitwa różańcowa,
- 11.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Dajczaka,
- odprowadzenie i złożenie ciała na cmentarzu w Jeżycach.

Ks. Kazimierz Mordacz, syn Jana i Michaliny zd. Iwko, urodził się 26.01.1959 r. w Jeżyczkach. Ukończył szkołę podstawową w Jeżyczkach oraz technikum budowlane w Słupsku. Następnie podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu (01.10.1979 - 30.09.1982) oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (01.10.1982 - 25.05.1985). Święcenia diakonatu otrzymał 24.06.1984 r., a święcenia prezbiteratu 26.05.1985 r. w Koszalinie.

Ks. Kazimierz Mordacz pracował kolejno:
- od 28.06.1985 r. do 30.09.1985 r., jako pomoc duszpasterska w parafii pw. MB Ostrobramskiej w Jeżycach;
- od 01.10.1985 r. do 31.08.1990 r., studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasbourgu;
- od 13.12.1990 r. do 20.12.1991 r., jako pomoc duszpast. w par. pw. św. Józefa w Gniewinie;
- od 21.12.1991 r. do 30.06.1995 r., jako wikariusz w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku;
- od 01.07.1995 r. do 26.08.1998 r., jako proboszcz parafii pw. MB Anielskiej w Rąbinie;
- od 27.08.1998 r. do 24.11.2016 r., jako proboszcz parafii pw. św. Marcina w Gwieździnie;
- od 01.09.2017 r. aż do śmierci., jako rezydent w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Koszalinie.

Ksiądz Kazimierz Mordacz pełnił też funkcję wizytatora katechetycznego w dekanacie Czarne, wicedziekana oraz dziekana dekanatu Czarne. Był również stałym adwokatem przy Sądzie Biskupim Koszalińsko-Kołobrzeskim w Koszalinie.

ks. dr Wacław Łukasz
Kanclerz Kurii