Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień – najbardziej uroczysty okres w chrześcijaństwie, który prowadzi do Wielkanocy, święta zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To dzień pełen głębokiego znaczenia, kiedy wierni na całym świecie gromadzą się, by wspólnie rozpocząć drogę duchowego przygotowania do najważniejszych wydarzeń w kalendarzu liturgicznym. Niedziela Palmowa przypomina o triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, gdzie mimo, że jechał na osiołku był witany przez tłumy mieszkańców, którzy uznali go Mesjasza. Ludzie rzucali mu pod nogi gałązki palmowe i oliwne. Procesje, które są właśnie nawiązaniem do tego wydarzenia, pojawiły się już na stałe w czasie Niedzieli Palmowej w IV wieku. A sam obrzęd święcenia palm wielkanocnych, wprowadzono w XI wieku. Ten zwyczaj kultywowany jest w Polsce do dzisiaj.

Fragmenty Ewangelii czytane podczas dzisiejszych mszy przypominały o tym triumfalnym wkroczeniu Jezusa do Jerozolimy oraz Męce Pańskiej, stąd też Niedziela Palmowa nazywana jest też „Niedziela Męki Pańskiej”. Tradycyjnie Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa czyta się w podziale na role – w tym roku jest to opis według św. Marka.

Tak było także w naszej świątyni. Na początku Mszy św. o godz. 10.00 ks. proboszcz zapowiedział, co będzie się na tej Mszy działo, a więc poświęcenie palm parafian, następnie droga Jezusa (triumfalne wejście do Jerozolimy) – księża wraz z zebranymi w kościele przeszli w procesji z palmami wzdłuż stacji drogi krzyżowej. Eucharystię dzisiejszą koncelebrowali ks. proboszcz i ks. Tadeusz. Ks. Kazimierz wygłosił również kazanie, w którym przypomniał, jak wielka jest symbolika całej drogi, od wjazdu Jezusa do Jerozolimy poprzez zaparcie się Piotra aż po ukrzyżowanie. 

Wieczorną Mszę św. o godz. 18.30 sprawował ks. Tadeusz, on również poświęcił palmy i wygłosił Słowo Boże.

Ci, którzy nie zrobili własnoręcznie palm wielkanocnych, mogli je nabyć w przedsionku kościoła, a przygotowała je parafialna Odnowa w Duchu św. (patrz zdjęcia p. Marianny Stolarz).

Przy wyjściu ze świątyni zbierano datki na rzecz Koszalińskiego Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w ramach akcji „Pola nadziei”. Każdy ofiarodawca otrzymał żółty żonkil.

Tekst: Róża Gorońska i Mariann Stolarz

Zdjęcia: Marianna Stolarz (ze Mszy św. o godz. 10.00) i Róża Gorońska (z wieczornej Mszy św.)