29 maja o godz. 18.30 w naszej świątyni rozpoczęła się uroczysta Msza św., na początku której przedstawicielka rodziców bierzmowanej młodzieży poprosiła ks. biskupa o udzielenie ich dzieciom tego sakramentu. W kościele było dziś wyjątkowo dużo młodych ludzi, bo oprócz 25 kandydatów do bierzmowania z naszej parafii, była także 11-osobowa grupa ze Mścic, której towarzyszył tamtejszy proboszcz. W tym podniosłym momencie młodzieży towarzyszyli jej najbliżsi.

Uroczystej liturgii przewodniczył ks. biskup Krzysztof Zadarko. W koncelebrze wzięli także udział proboszczowie parafii: katedralnej – ks. Henryk Romanik, a zarazem dziekan naszego dekanatu, Trójcy Świętej (dawniej w Kretominie) – ks. Andrzej Olejnik, św. Antoniego Padewskiego w Mścicach – ks. Jarosław Kodzia oraz św. Ignacego z Loyoli – ks. Kazimierz Dullak. W prezbiterium byli także: ks. Ryszard Łopaciuk – proboszcz ze św. Kazimierza a zarazem dziekan dziekanów, ks. Paweł Wojtalewicz – proboszcz z Ducha Świętego, ks. Jarosław Krylik – proboszcz ze św. Matki Teresy z Kalkuty, ks. Jacek Dziadosz – wikariusz ze św. Kazimierza oraz ks. Zbigniew Jędrzejczyk – wikariusz ze św. Wojciecha. Ks. biskupowi towarzyszył ks. dr Radosław Mazur dyrektor i wykładowca Instytutu Teologicznego, a także adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i wykładowca w WSD.

Obrzędy Sakramentu Bierzmowania rozpoczęły się tuż po odczytaniu Ewangelii, kiedy to nasz ks. proboszcz przedstawił ks. biskupowi kandydatów do bierzmowania. Przed udzieleniem tego sakramentu ks. bp Krzysztof wygłosił Słowo Boże do zebranych. Po jego wysłuchaniu kandydaci razem z obecnymi w kościele odnowili przyrzeczenia chrzcielne. Potem rozpoczęła się najważniejsza część dzisiejszej liturgii. Kandydaci do bierzmowania razem ze swoimi bliskimi stanęli przy stopniu komunijnym, a ks. biskup w asyście księży: Henryka Romanika i Jarosława Kodzi podchodził do nich, udzielając im tego sakramentu. Kluczowym elementem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem dokonywane wraz z nałożeniem ręki szafarza. Celebracja Sakramentu Bierzmowania zakończyła się modlitwą powszechną, której poszczególne wezwania odczytali nowo bierzmowani.

Pod koniec Mszy św. przedstawiciele bierzmowanych podziękowali dostojnemu gościowi za otrzymany sakrament, a księżom proboszczom (naszemu i ze Mścic), ks. Piotrowi oraz animatorom świeckim za dobre przygotowanie do niego. Także ks. biskup podziękował obecnym na Mszy św. księżom za uczestnictwo w dzisiejszej liturgii, a młodzieży za to, że dziś to ona przyprowadziła swoich rodziców do kościoła. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo udzielone wszystkim przez ks. biskupa oraz pamiątkowe wspólne zdjęcie.

Dzisiejszą Mszę św., poza grą na organach, dodatkowo uświetnił śpiew naszej scholi przy akompaniamencie małego muzyka, co bardzo spodobało się ks. biskupowi, który pochwalił zarówno sam śpiew, jak i grę małego akompaniatora, a później podszedł na chwilę do członków scholi.

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał nasz wikariusz, ks. Piotr Kuczewski, bacznym okiem doglądając kolejnych etapów obrzędu bierzmowania.

Tekst i zdjęcia: Róża Gorońska