Od godz. 17.00 rozpoczęło się czuwanie przy otwartej trumnie naszego, zmarłego w ostatni czwartek, rezydenta. Każdy mógł osobiście podejść i się z nim pożegnać. Panowała kompletna cisza. Przed konfesjonałem, w którym zwykle spowiadał zmarły kapłan, ustawiono piękną dekorację. W prezbiterium również stała okolicznościowa dekoracja z dużym portretem naszego rezydenta. Wszędzie widać było mnóstwo białych róż.

            O godz. 18.00 odmówiono różaniec, a później rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem dziekana dekanatu koszalińskiego i równocześnie proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie, ks. Henryka Romanika. Zmarłego rezydenta wspominał i jego życiorys przypomniał ks. Henryk Koszper, a na zakończenie Mszy żałobnej ks. proboszcz Igor Mackiw, w serdecznych słowach pożegnał zmarłego kapłana (Słowo ks. proboszcza na zakończenie Mszy żałobnej za śp. ks. Kazimierza Mordacza jest dostępne na naszej stronie internetowej w Aktualnościach – pod tekstem „Takim Go zapamiętamy!”).

            Gdy rozpoczęła się Msza św., kościół był pełen ludzi, pragnących pożegnać śp. ks. Kazimierza. W koncelebrze oprócz naszych księży wzięli również udział proboszczowie: dziekan dziekanów – ks. Ryszard Łopaciuk ze św. Kazimierza, o. Stanisław Piankowski – z Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. Tadeusz Kanthak z Józefa Rzemieślnika, ks. Andrzej Wachowicz ze św. Michała Archanioła w Jastrowiu, ks. infułat Antoni Kloska z Niepokalanego Poczęcia NMP w Połczynie-Zdroju (a zarazem dziekan dekanatu Połczyn Zdrój). W prezbiterium byli także księża: Bolesław Jewulski, Józef Potyrała, Rafał Zabłoński, Wacław Łukasz – kanclerz Kurii Biskupiej oraz dwóch diakonów (w tym nasz parafianin Marek).

            Pierwsze ławkach były zajęte przez rodzinę zmarłego kapłana, innych księży, znajomych oraz  ministrantów. Kondolencje rodzinie śp. ks. Kazimierza złożyli obaj nasi proboszczowie (poprzedni i obecny). Uroczysta Msza św. żałobna zakończyła się ok. godz. 20.00.

Tekst: Róża Gorońska (na podstawie informacji zebranych przez Mariannę Stolarz)

Zdjęcia: Marianna Stolarz