Uroczystości pogrzebowe ks. Kazimierza będą miały następujący przebieg:


16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) - parafia pw. św. Ignacego z Loyoli w Koszalinie
- 17.00 wystawienie trumny z ciałem zmarłego kapłana,
- 18.00 modlitwa różańcowa,
- 18.30 Msza św. z udziałem księży z dekanatu Koszalin.

17 stycznia 2023 r. (wtorek) - parafia pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Jeżycach
- 10.30 modlitwa różańcowa,
- 11.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Dajczaka,
- odprowadzenie i złożenie ciała na cmentarzu w Jeżycach.

Ks. Kazimierz Mordacz, syn Jana i Michaliny zd. Iwko, urodził się 26.01.1959 r. w Jeżyczkach. Ukończył szkołę podstawową w Jeżyczkach oraz technikum budowlane w Słupsku. Następnie podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu (01.10.1979 - 30.09.1982) oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (01.10.1982 - 25.05.1985). Święcenia diakonatu otrzymał 24.06.1984 r., a święcenia prezbiteratu 26.05.1985 r. w Koszalinie.

Ks. Kazimierz Mordacz pracował kolejno:
- od 28.06.1985 r. do 30.09.1985 r., jako pomoc duszpasterska w parafii pw. MB Ostrobramskiej w Jeżycach;
- od 01.10.1985 r. do 31.08.1990 r., studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasbourgu;
- od 13.12.1990 r. do 20.12.1991 r., jako pomoc duszpast. w par. pw. św. Józefa w Gniewinie;
- od 21.12.1991 r. do 30.06.1995 r., jako wikariusz w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku;
- od 01.07.1995 r. do 26.08.1998 r., jako proboszcz parafii pw. MB Anielskiej w Rąbinie;
- od 27.08.1998 r. do 24.11.2016 r., jako proboszcz parafii pw. św. Marcina w Gwieździnie;
- od 01.09.2017 r. aż do śmierci., jako rezydent w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Koszalinie.

Ksiądz Kazimierz Mordacz pełnił też funkcję wizytatora katechetycznego w dekanacie Czarne, wicedziekana oraz dziekana dekanatu Czarne. Był również stałym adwokatem przy Sądzie Biskupim Koszalińsko-Kołobrzeskim w Koszalinie.

ks. dr Wacław Łukasz
Kanclerz Kurii