Trwa październik – miesiąc w szczególny sposób poświęcony modlitwie różańcowej. W naszej świątyni codziennie o godz. 18.00 spotykamy się, aby przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wspólnie odmawiać Różaniec.

Tak było także dzisiaj, kiedy ks. proboszcz Igor Mackiw przewodniczył modlitwie różańcowej, a na zakończenie nabożeństwa udzielił błogosławieństwa.

               Sama Maryja, prosząc o odmawianie różańca, złożyła aż piętnaście obietnic tym, którzy będą się w taki sposób modlić. Obiecała osobistą opiekę i wielkie łaski. Przekazała je za pośrednictwem bł. Alana de Rupe’a (1428 – 1475), dominikanina żyjącego w XV wieku, który był wielkim orędownikiem różańca. Powiedziała:

1.      Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

2.      Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne szczególne łaski.

3.      Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.

4.      Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.

5.      Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec, nie zginą.

6.      Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani.

7.      Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.

8.      Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

9.      Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.

10.   Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.

11.   To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.

12.   Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego Różańca, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.

13.   Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.

14.   Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.

15.   Nabożeństwo do mego Różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

               Nie sposób zliczyć wszystkich ocalonych, uzdrowionych i nawróconych dzięki modlitwie różańcowej. Różaniec jest potężną i skuteczną bronią przeciwko każdemu rodzajowi zła. Świadectwa osób odmawiających różaniec potwierdzają, że Maryja jest wierna danym obietnicom. Ludzie odmawiający różaniec zaświadczają, że ich sprawy, o które bezskutecznie starali się latami, zostają rozwiązane. Wielu doświadcza wyleczenia ze śmiertelnych chorób, kobiety zachodzą w ciążę, a bezrobotni otrzymują pracę. Modlitwa różańcowa jest szczególnie pomocna tym, którzy przeżywają kryzysy, którzy szukają drogi życiowej albo pociechy.

               Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony: https://www.kalendarzrolnikow.pl/9346/maryjo-ty-sie-tym-zajmij-o-sile-modlitwy-rozancowej

               Różaniec był ulubioną modlitwą papieża Polaka; kiedyś powiedział on, że: „Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: »Zdrowaś Maryja« dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.

 

Tekst i zdjęcia Róża Gorońska