Nastał długo oczekiwany dzień – 2 października. Parafia nasza powitała dostojnego gościa. Rozpoczęła się wizytacja kanoniczna ks. biskupa koadiutora Zbigniewa Zielińskiego. Na początku Mszy św. o godz. 10.00 naszego gościa powitali przedstawiciele naszej wspólnoty, wręczając mu kwiaty, a później witał go proboszcz, ks. Igor Mackiw. Ks. bp serdecznie podziękował za słowa powitania nam parafianom i ks. proboszczowi. Od niego dowiedzieliśmy się, że wczoraj nasz nowy duszpasterz obchodził swoje imieniny (a wielu z nas nie miało o tym pojęcia).

               Potem rozpoczęła się Msza św., w czasie której ks. biskup wygłosił Słowo Boże do zebranych. Kilkukrotnie przewijały się w nim słowa refrenu dzisiejszego psalmu responsoryjnego: „Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”.

               Ks. biskup mówił również o sile modlitwy, zwłaszcza tej różańcowej, jako, że październik jest jej poświęcony. Wspomniał też o encyklice św. Jana Pawła II „Redemptoris Mater” (Matka Odkupiciela) – w wydanej w marcu 1987 r., w której papież Polak ukazał centralne miejsce i rolę Maryi w Kościele. Jan Paweł II napisał też List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae” (Różaniec Najświętszej Maryi Panny) o różańcu. Mszę św. zakończyło pasterskie błogosławieństwo ks. biskupa.

               Zaś po wspomnianej Mszy św. ks. biskup spotkał się z członkami Żywego Różańca, gdzie jeszcze raz podkreślił siłę i moc modlitwy różańcowej.


Tekst i zdjęcia Róża Gorońska