Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu sakramentu malżeństwa:

  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • świadectwo nauki religii (z ostatniej klasy)
  • potwierdzenie odbycia kursu przedmałżeńskiego
  • dokumenty z USC (dla małżeństwa konkordatowego)
  • dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty)
  • dane świadków małżeństwa (rok urodzenia, adres zamieszkania)

Należy zgłosić się trzy miesiące wcześniej w parafii, w której ma być zawierane małżeństwo (może to być parafia narzeczonej lub narzeczonego).