Warunki przyjęcia do Seminarium (w Koszalinie):

  • rozmowa wstępna z Księdzem rektorem, na którą należy dostarczyć następujące dokumenty:
  • własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD wraz z motywacją,
  • własnoręcznie napisany życiorys uwzględniający etapy życia religijnego,
  • opinię księdza proboszcza rodzinnej parafii,
  • opinię katechety z klasy maturalnej,
  • aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania,
  • dowód osobisty,
  • dwie fotografie.

W związku z tym, że pierwszy rok formacji będzie miał charakter propedeutyczny i nie będzie jeszcze częścią studiów teologicznych, kandydaci do seminarium nie podlegają rekrutacji na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dopiero po zakończeniu pierwszego roku formacji klerycy rozpoczną jednolite pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Teologicznym.

Informacje na temat pierwszego roku formacji: DOM JANA PAWŁA II