Bierzmowanie

Dokumenty potrzebne do bierzmowania:

  • skrócony odpis aktu chrztu (w przypadku chrztu w innej parafii, w której będzie miało miejsce bierzmowanie)
  • świadectwo katechizacji
  • wypełniona karta zgłoszeniowa

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (bierzmowania) trwa w cyklu dwuletnim.